Bestaande bouw en renovatie

Bestaande bouw en renovatie

Er zijn veel bestaande gebouwen die na verloop van tijd opgeknapt moeten worden om de panden weer de kwaliteit te geven die de huidige gebruiker wenst. Vaak wordt ook de functie van het pand veranderd, zoals van wonen naar zorg. Verder is er veel vraag naar grotere aanpassingen aan een bestaand gebouw. Meestal in de vorm van een aanbouw of door het optoppen.

Een bestaand pand vraagt om een gedegen onderzoek naar de mogelijkheden van het bestaande casco. Een bestaand casco heeft nu eenmaal zijn beperkingen. Door hier goed onderzoek naar te doen zijn wij in staat om u en de architect goed bij te staan ten aanzien van het maken van een op-timaal ontwerp. Dit vinden wij belangrijk, want hierdoor kunnen wij de constructieve aanpassingen optimaliseren. Als wij de bestaande constructie op allerlei punten moeten versterken komt dit door-gaans de financiële haalbaarheid van uw project niet ten goede.

Hieronder een kleine opsomming waarin wij u zouden kunnen ondersteunen:
  • maken aanbouw aan individuele woning/kantoor
  • renoveren van bestaande panden
  • optoppen bestaande woongebouwen
  • aanpassingen aan bestaande panden, zoals doorbraken/trapgaten/dakterrassen
  • uitbreidingen aan loodsen en kantoren