Buro Baas, voor uw constructie

Het buro is opgericht in de jaren zestig van de vorige eeuw en is al ruim 50 jaar actief op gebied van het geven van constructief advies. Construeren zit ons in het bloed zou je kunnen zeggen.

Wij streven ernaar om in een zo vroeg mogelijk stadium bij een project betrokken te raken. Bij voorkeur in de fase van het Voorlopig Ontwerp. Juist in die fase kunnen we als constructeur, samen met de andere ontwerpers, een optimale constructie maken. Een constructie moet helder en eenvoudig van opbouw zijn, met logische krachtsafdracht naar de fundering.

Eigenlijk zijn er drie deelgebieden te onderscheiden waarbinnen onze werkzaamheden opgedeeld kunnen worden:

Ontwerpend constructeur

Wij maken een constructieve ontwerp voor het betreffende gebouw. Voor alle fases van het ontwerpproces tot en met uiteindelijk de Prijs- en Contractvormingsfase. Hiermee wordt feitelijk het ontwerpproces beƫindigd.

Grofweg zijn onze werkzaamheden in al deze fases:
  • maken van de diverse constructieberekeningen en het maken van de overzichts- en detailtekeningen
  • begeleiding bij het opstellen van het bestek
  • eventueel het aanvragen van de omgevingsvergunning

Deelconstructeur - uitvoeringsfase

Een deelconstructeur werkt een afgebakend gedeelte van de constructie uit ten behoeve van de uitvoering. Een aantal deelgebieden zijn bijvoorbeeld prefabbeton, het staalwerk (de werkplaatstekeningen) en het in het werk gestort beton.
In de uitvoeringsfase maken wij de werktekeningen van alle constructieonderdelen, maar met name ten aanzien van in het werk gestort beton maken wij de complete werktekeningen inclusief de wapening.

Coƶrdinerend constructeur - uitvoeringsfase/toezicht

Tijdens het bouwproces is het met name in de uitvoeringsfase belangrijk dat de samenhang van de totale constructie gewaarborgd blijft. Het is daarom noodzakelijk dat in deze fase er iemand is die de verschillende constructieonderdelen in samenhang beziet en de afzonderlijke onderdelen controleert.
Controle vindt bijvoorbeeld plaats op basis van de ontwerpuitgangspunten, zoals of de door de prefabconstructeur aangehouden belastingen op het prefabbalkon kloppen met wat er in het ontwerp aangehouden is.

In de uitvoeringsfase wordt er namens de opdrachtgever vaak een toezichthouder aangesteld. Wat wij in deze kunnen betekenen is het begeleiden van de toezichthouder ten aanzien van de constructie. Bijvoorbeeld welke risico’s zijn er en welke werkvolgorde is er gewenst, enzovoort.

Neem voor meer informatie contact met ons op.